Loading…
Ortopediveckan2015 has ended
Välkommen till det Vetenskapliga programmet.
Välj nedan under Schema, vilken typ av schema du föredrar att se.
Du har program för utskrift till höger.
Du kan också ladda ner programmet som webbapp till din telefon, till höger 
Back To Schedule
Tuesday, August 25 • 16:00 - 17:00
Postersession - Stora Stöten

Moderator: Margareta Hedström

1. Hur korrekta är klassificeringar av humerusfrakturer i Svenska Frakturregistret jämfört med en "Gold Standard"?

Stina Stjernström. Carl Ekholm, Mikael Sundfeldt, Michael Möller. Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2. Klavikelfrakturer i Uppsala och Sverige. - En komparativ studie baserad på uppgifter i Svenska Frakturregistret

Caroline Kihlström, Katarina Lönn, Michael Möller, Olof Wolf. Läkarprogrammet Uppsala Universitet, Ortopedkliniken, Akademiska Sjukhuset, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus

3. Utvärdering av knäposition på psoaskudde under 4 timmar direkt efter knäprotesoperation- en pilotstudie

Emma Backström. Leg fysioterapeut. Ortopedkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

4. God validitet i klassifikation av tibiafrakturer i Svenska Frakturregistret

David Wennergren, Carl Ekholm, Mikael Sundfeldt, Michael Möller. Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Mölndal

5. Denosumab för behandling av protesnära osteolys efter ocementerad höftledsplastik. Presentation av studieprotokoll för en dubbel-blind, placebo-kontrollerad, akademisk läkemedelsprovning.

Olof Sköldenberg, Agata Rysinska, André Stark, Thomas Eisler, Mats Salemyr, Henrik Bodén, Olav Muren

6. Säker resektion av bäckentumör med hjälp av patientspecifika instrument och rekonstruktion med protes producerad i 3D skrivare. Patientfall.

Richard Löfvenberg, Volker Otten, Mehdy Farhang, Sven-Erik Persson, Karin Strigård, Magnus Hansson, Lennart Falkmer. Institutionerna för kirurgisk och perioperativ vetenskap (ortopedi och Kirurgi), medicinska biovetenskaper (patologi) och strålningsvetenskaper (diagnostisk radiologi), Umeå Universitet, Umeå

7. Trans-klavikulära osteosuturer för behandlingen av dislocerade distala nyckelbensfrakturer hos barn.

Jörg Schilcher, Johan Scheer, Lars Adolfsson. Ortopedkliniken i Linköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

8. The Swedish Ankle Registry

Åke Carlsson, Anders Henricson, Maria Cöster, Per-Henrik Ågren, Anna Petersson

9. Reponering av skador på nedre extremiteten i prehospitalvård

Jan Sandegård, Östersund

10. Do treatment policies for proximal humerus fractures differ among three Nordic Countries and Estonia? A cross-sectional questionnaire-based study

Anntti P. Launonen, Vesa Lepola, Minna Laitinen, Ville M. Mattila. Department of Orthopaedics, Tampera University Hospital

11. Utvärdering av operationsmetoden Topaz vid tennisarmbåge. En pilotstudie som undersöker patientgraderad smärta och aktivitetsutförande i PRTEE-S

Ingela Lundström, leg arbetsterapeut, Ortopedkliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm

12. Är rheumatoid and Arthritis Outcome Score (RAOS) ett användbart självskattningsinstrument för patienter med höft- eller knäledsartros?

Malin Pedersen, Ortho Center Stockholm, Karolinska Institutet

13. Utvärdering av kirurgisk metod vid distal radiusfraktur- en jämförelse mellan olika frakturtyper och olika åldrar

Anna Hjort Berggrén. Ortopedisk kliniken, Falu Lasarett

14. Humerusfrakturer i Göteborg under tre års tid. Epidemiologi och patoanatomiskt mönster baserat på data från Svenska Frakturregistret

Carl Bergdahl, Michael Möller, Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

15. Omhändertagande av diabetes osteoarthopati i Sverige- en natinell sammanställning

P. Lundgren/L. Wennberg, VO KOU/ÖNH, Ortopedi, Södertälje Sjukhus, KI, R. Axelsson/ P.Aspelin Röntgen Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,  K. Gerok-Andersson, Endokrinologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, B. Åkerlund, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

16. Mätning av gångförmåga efter operation av lumbal spinal stenos och korrelation mot subjektivt skattad gångförmåga i hälsofunktionsindex

Roland Fransson, Sjukgymnast, Peter Försth, Ryggkirurg

17. Computernavigerad skruvplacering inom ortopedisk bäckenkirurgi

Andreas Runge, Janos Solyom, Mikael Sundfeldt, Mölndals sjukhus/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Tuesday August 25, 2015 16:00 - 17:00 CEST
1.Stora Stöten