Loading…
Ortopediveckan2015 has ended
Välkommen till det Vetenskapliga programmet.
Välj nedan under Schema, vilken typ av schema du föredrar att se.
Du har program för utskrift till höger.
Du kan också ladda ner programmet som webbapp till din telefon, till höger 
Back To Schedule
Thursday, August 27 • 15:45 - 17:00
Fria föredrag Trauma II - Kårebocken

15.45-15.55 (25) Ålder över 40, djup ventrombos och manligt kön predikterar dåligt utfall efter akut hälseneruptur. E. Arverud, P. Anundsson, E. Hardell, G. Edman, A. Latifi, F. Labrutto, PW. Ackerman.

15.55-16.05 (26) Pretraumatisk livskvalitet - när skall man fråga? En studie på patienter med opererade acetabularfrakturer och bäckenringsskador. Björn Hernefalk, Tomas Borg, Sune Larsson

16.05-16.15 (27) Retrospektiv utvärdering av patienter med bäckenfrakturer: Analys av mortalitet, ISS och hemodynamiska parametrar. Lucas Anissian, James Nichols

16.15-16.25 (28) Bortfallsanalys av två-årsdata från Svenska Korsbandsregistret. Jesper Kraus-Schmitz, John Reinholdsson, Magnus Forsblad, Anders Stålman

16.25-16.35 (29) Association between socioeconomic status and choice of treatment in cruciate ligament injuries. R. Nordenvall, Al Marcano, J Adami, M Palme, VM Mattila, S Bahmanyar, L Felländer Tsai

16.35.16.45 (30) Komplikationer efter halvprotes vid cervikal höftfraktur. Martina Einås, Ingemar Olsson, Cecilia Rogmark

16.45-16.55 (31) Frakturläkning och funktion hos yngre patienter med en cervikal höftfraktur. P Campenfeldt, M Hedström, G neander, W Ekström, A Al-Ani

Moderator: Fredrik Broman


Thursday August 27, 2015 15:45 - 17:00 CEST
3. Kårebocken