Loading…
Ortopediveckan2015 has ended
Välkommen till det Vetenskapliga programmet.
Välj nedan under Schema, vilken typ av schema du föredrar att se.
Du har program för utskrift till höger.
Du kan också ladda ner programmet som webbapp till din telefon, till höger 
Back To Schedule
Thursday, August 27 • 11:00 - 12:15
SOF:s Årsmöte - Stora Stöten

Alla medlemmar kallas och välkomnas till SOF:s årsmöte

Föredragningslista:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
 5. Styrelsens ekonomiska redovisning för 2014
 6. Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 7. Fastställande av medlemsavgift för kommande arbetsår (2016)
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant
 10. Val till Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling
 11. Val av ledamot till valberedningen
 12. 12. Val av hedersledamot
 13. Kommande föreningsmöten, beslut om mötesarrangör 2017
 14. Ortopedexamen
 15. Utdelning av stipendier
 16. Bästa avhandling 2014
 17. Nuvarande och kommande verksamhet
 18. NOF i Linköping 2016
 19. Aktiviteter i UEMS och EFORT
 20. Övriga frågor

Thursday August 27, 2015 11:00 - 12:15 CEST
1.Stora Stöten